Download


Download
Aufnahmeantrag
Aufnahmeantrag ASV-Sickenhofen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 288.8 KB
Download
Termine 2018
Termine 2018 ASV_Sickenhofen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 89.6 KB
Download
Fangliste
Fangliste ASV-Sickenhofen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 299.1 KB
Download
Regularien Fanglistenabgabe
Regularien-Fanglistenabgabe ASV-Sickenho
Adobe Acrobat Dokument 802.0 KB
Download
Gewässerverordnung
Gewässerverordnung 06.11.2017 ASV Sicken
Adobe Acrobat Dokument 549.3 KB
Download
Bestimmungen IGG-Card
Bestimmungen IGG-Card-2016.pdf
Adobe Acrobat Dokument 321.5 KB
Download
Info zum Erwerb von Gastkarten 2018
Info zum Erwerb von Gastkarten 2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 144.0 KB
Download
Gesetzliche Bestimmungen Gastkartenverkauf
Gesetzliche Bestimmungen Gastkartenverka
Adobe Acrobat Dokument 254.2 KB